Här kan du ladda ner hela rapporten.

De gröna entreprenörerna jobbar ibland själva och då kan det vara praktiskt att ta hjälp av ett egenanställningsföretag för att sköta löner och allt annat för extrainkallad personal. Olika branscher har toppar i arbetsbelastningen vid olika tidpunkter på året och man måste då kalla in extrapersonal som har rätt kompetens, men som oftast inte har eget företag.