Den gröna sektorn är mycket stor och innefattar inte bara praktiska arbeten inom skog, jord, djur, trädgård och golf, utan även all förädlande verksamhet inom livsmedelsbranschen.
Det finns dessutom många tjänster inom forskning, intresseorganisationer, statliga verk, länsstyrelser, rådgivningsföretag inom produktion och ekonomi, veterinärer etc.