Allmän visstidsanställning:

En anställning under begränsad tid, när arbetsgivaren har behov av extra personal.  Om du haft visstidsanställningar för samma arbetsgivare under sammanlagt två år inom en femårsperiod ska de övergå i en tillsvidareanställning.

Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Blir du exempelvis anställd för att arbeta tre timmar en dag och ytterligare tre timmar nästa dag, är detta rent arbetsrättsligt två olika visstidsanställningar.

Ändå tillämpar många arbetsgivare ”timanställning”. Det innebär vanligen att du ska vara tillgänglig vissa fasta arbetstider, oftast heltid, men hur länge du faktiskt arbetar är det arbetsgivaren som bestämmer. Och du får inte lön när du är tillgänglig och väntar på samtal eller sms från arbetsgivaren, utan bara när du faktiskt arbetar. Det här är ett otryggt sätt att arbeta på, och som inte är syftet med våra tjänster som egenanställningsföretag, och som inte heller inte ställer upp på.

En egenanställd jobbar Frilans och sätter sin timdebitering på ett sådant sätt att det kompenserar för den tid mellan uppdrag som man inte kan debitera för. Vi hjälper dig att skriva ett egenanställningsavtal där du tar höjd för debiterbar tid, helgdagar och semester.

Vi har en kalkylmall där du kan räkna på vilken timdebitering du bör lägga dig på, för att få rätt ersättning i förhållande till din uppdragsgivare. Kom ihåg att uppdragsgivaren behöver dig lika mycket som du behöver uppdragsgivaren

Vikariat
Ett vikariat är en typ av visstidsanställning som används för att ersätta en anställd som är frånvarande, exempelvis på grund av sjukdom, studier eller föräldraledighet. Vikariatet omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när du har vikarierat i mer än två år under en femårsperiod. Som vikarie ska du få samma löne- och anställningsvillkor som en tillsvidareanställd. Gäller särskilt pensionsvillkor.
Som egenanställd vikarie är du ju fortfarande Frilans, och din timdebiteringskalkyl bör vara lite annorlunda, och ditt förhållande till oss som Egenanställningsföretag är lite annorlunda. Vi är då noga med kollektivavtal och eventuell avsättning till pensioner.

Säsongsanställning
Om du ska jobba som jordgubbsförsäljare, skidlärare eller i en glasskiosk kan du få en säsongsanställning. Den här typen av anställning används för arbeten som bara utförs under en viss del av året. Många unga får sitt första jobb i form av en säsongsanställning. Vi jobbar mycket med trädgårdsarbetare som ofta har årstidsbundna avtal. Om du varit säsongsanställd i mer än sex månader de senaste två åren och inte kommer att få fortsätta vid den nya säsongens början så ska arbetsgivaren berätta det senast en månad innan säsongen börjar.
Som egenanställd säsongsarbetare är du ju fortfarande Frilans, och din timdebiteringskalkyl bör vara lite annorlunda, och ditt förhållande till oss som Egenanställningsföretag är lite annorlunda. Vi hjälper då till att förhandla om ev nästa säsong. Det ligger i vårt intresse att du har en kontinuitet i din säsongsanställning. Restauranganställda kan jobba på skidresort på vintern och badresort på sommaren.

Provanställning

För att se om du fungerar bra i jobbet får arbetsgivaren provanställa dig några månader. Men då ska du ha lön! Annars är det inte okej. Även om arbetsgivaren kallar det ”provjobba” eller något liknande.

Jobba extra

När du är Frilansare
När du bara jobbar ibland kanske du känner att du inte riktigt ”hör till” arbetsplatsen. Men det gör du! Kollektivavtalet gäller dig också.

Har du anställningsbevis? Finns det kollektivavtal?

Det är viktigt att ha ett skriftligt anställningsbevis som visar att det finns en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Där ska det stå när du blev anställd, hur mycket du förväntas arbeta och vilken lön du har.

Provjobba inte gratis

Du har rätt att få lön från första timmen. Gå inte med på att provjobba gratis. Det är bara oseriösa arbetsgivare som ber om något sådant.

Det är vitt att jobba!

Jobba inte svart – betala skatt. Om din arbetsgivare föreslår att du ska jobba svart: gör det inte. Om du tjänar över ett visst belopp på ett år måste du betala skatt enligt lag. Semesterersättning är också skattepliktig.

Att jobba svart innebär också att du inte har några rättigheter: ingen rätt till semester- eller sjukersättning, du har ingen garanti till den lön ni kommit överens om, du är oförsäkrad på jobbet och får inget arbetsgivarintyg när du slutar – alltså kan du inte ha med jobbet i ditt CV framöver.

Jobba Frilans istället. Fakturera din tid och låt egenanställningsföretaget betala in din skatt och dina sociala avgifter.