Kom igång

Det är snabbt och enkelt att komma igång med att fakturera ditt första uppdrag. Här är fem steg som ger dig en flying start – från att öppna ett gratis konto till att hämta ut din första lön. 1,2,3, here

Vad ska du göra om du skadat dig i tjänst?

Du ska använda dig av blanketten för skadeanmälan som finns att hämta i dokumentarkivet. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som

Skall jag skriva något avtal?

Du som egenanställd ingår avtal med oss på 5 Tjänster AB genom att godkänna de allmänna villkoren och anställningsvillkoren vid fakturatillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig att upprätta ett uppdragsavtal med din slutkund. Rättigheter och skyldigheter mellan dig som egenanställd

Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet?

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare börjar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in

Bedömningskriterier för A-kassa

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen. Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare

Hur fungerar det med A-kassa

Förutsättningar Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för

Din roll som egenanställd eller uppdragstagare?

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag  godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med 5 Tjänster AB, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som arbetstagare (anställd eller egenanställd) och 5 Tjänster AB som arbetsgivare. För att din A-kassa ska kunna

Vem har upphovsrätten om jag är egenanställd?

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av 5 Tjänster AB:s tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som upphovsman. 5 Tjänster AB gör inga

Vad betyder egenanställning?

Egenanställning, ibland kallat uppdragsanställning,  är ett nytt,  sätt att organisera arbete inom traditionell arbetsrätt. Egenanställning lämpar sig när man är i behov av att skicka en faktura för ett arbete och man vill inte starta eget företag. Egenanställning lämpar sig